Çfarë Ne Bëjm

Kujdesemi dhe Ndihmojm Persona Me Nevoj
Dhe Mbi Të Gjitha Jemi Trasparent

Kjo shoqatë është një organizatë që punon për të ndihmuar ata që kanë nevojë. Ajo punon me njerëz që janë të varfër, të sëmurë, të braktisur dhe të përndjekur nga situata e tyre aktuale. Shoqata jonë ofron ndihmë në mënyra të ndryshme, duke filluar nga ushqimi dhe veshja, deri te ndihma financiare dhe shërbime sociale.

Ju ftoj të jepni ndihmën tuaj, të bëheni pjesë e shoqatës sonë dhe të ndihmoni ata që kanë nevojë. Të gjithë mund të ndihmojmë në mënyra të ndryshme, në mënyrë që të gjithë mund të ndjehen të vlerësuar dhe të ndihmuar.

Falemenderit Per Perkrahjen Tuaj

Mënyrat e Pageses